Nemovitosti

Bezpečná investice do luxusních nemovitostí na Mauríciu

Nemovitosti

 

CK Deluxea Vám představuje tři unikátní developerské projekty pro investici do luxusních nemovitostí na ostrově Maurícius. Na tuto destinaci se specializujeme již bezmála 20 let a s našimi partnery máme nadstandardní vztahy. Ostrov dobře známe a díky našim dlouholetým zkušenostem Vám pomůžeme najít projekt, který bude vyhovovat Vašim představám.

Rychle se rozvíjející ekonomika, nízká kriminalita, dlouhodobý mír a multikulturní společnost založená na vzájemné toleranci – to jsou hlavní výhody Maurícia. Jedná se o politicky stabilní demokratickou republiku bez přebujelé byrokracie. Maurícijská republika se běžně umísťuje v první desítce žebříčku států s nejnižším zdaněním (letos skončila na 6. místě). Díky své historii má ostrov kulturní vazby na Evropu. Místní zdravotní péče a hygiena odpovídají našim standardům. Běžně jsou zde dostupné všechny potřebné telekomunikační sítě. Obyvatelstvo mluví plynule anglicky a francouzsky. Populace se skládá z potomků přistěhovalců z Evropy, Afriky, Indie a Číny. Vládne zde náboženská tolerance a přístup místních k cizincům je velmi vřelý. Excelentní letecké spojení z Evropy přes Dubaj, Londýn nebo Paříž Vám zajistí několik providelných letů na Maurícius každý den.

Maurícius je luxusní destinace, která přitahuje náročnou klientelu hledající komfortní ubytování. Každý rok navštíví ostrov více a více turistů. Už atraktivita Maurícia jako destinace je zárukou bezpečné a výhodné investice. Díky vřelosti místních obyvatel a nádherné přírodě se sem budete často a rádi a vracet i vy.

 stranky-novy-web-023.jpg
 

 

Investiční schéma IRS

Investiční schémata připravená maurícijským Investičním úřadem zajišťují hladků průbeh koupě nemovitosti. Schéma IRS je nejčastěji využíváno ke koupi luxusních apartmánů, penthousů a vil, které přitáhnou náročnou klientelu. U nemovitosti je obvykle k dispozici golfové hřiště, přístav, plážový klub nebo wellness centrum. Podmínkou je koupě nemovitosti o minimální hodnotě 500 000 dolarů. Po dobu, kdy investor nemovitost vlastní, získá na Mauríciu povolení k trvalému pobytu, které se vztahuje také na blízkou rodinu. Toto povolení investor ztrácí prodejem nemovitosti.

Majitel má právo svou nemovitosti pronajímat prostřednictvím místní IRS firmy. Každá oficiální žádost o koupi nemovitosti je doprovázena poplatkem ve výši 10 000 rupií pro maurícijský Investiční úřad. Při přepsání nemovitosti na jméno majitele je třeba zaplatit registrační poplatek a daň z převodu nemovitosti v celkové výši 70 000 dolarů (namísto obvyklých 5%). Cena kolku a poplatek za přepis činí 1200 rupií. Veškeré poplatky za notáře hradí investor.

stranky-novy-web-029.jpg 
 

Investiční schéma RES

Pod schématem RES se prodávají nemovitosti bez minimální stanovené ceny. Lze tak investovat do jakékoli nemovitosti nebo půdy do maximální rozlohy 10 hektarů. Schéma je určeno především těm, kteří chtějí na Mauríciu žít a pracovat.

Kdo se může stát vlastníkem nemovitosti pod schématy IRS nebo RES?

 • Každý, kdo není maurícijským občanem
 • Místní firma dle zákona Companies Act z r. 2001
 • Trust, který je spravován kvalifikovaným správcem s licencí od Financial Services Commission
 • Maurícijský občan
 • Nadnárodní společnosti nemají na Mauríciu právo nakupovat nemovitosti pod schématy IRS ani RES. 

 

Jak probíhá koupě nemovitosti na Mauríciu?

Koupě nemovitosti na Mauríciu probíhá za spolupráce investora, zprostředkovatele (Deluxea a.s.), prodejce nemovitosti a maurícijského Investičního úřadu.

Pokud máte vážný zájem o koupi nemovitosti, zprostředkuje Vám CK Deluxea pobyt v destinaci na dobu potřebnou pro vyřízení všech formalit. Pokud ke koupi dojde, náklady na pobyt Vám vrátíme. Po příletu na Maurícius Vás čeká prohlídka vybrané nemovitosti a seznámení se s detailním postupem koupě.

 

Formality potřebné ke koupi nemovitosti:

 • Náš partner na Mauríciu otevře pro investora svěřenecký účet ve své bance. Banka prověří totožnost a finanční situaci klienta (tzv. postup KYC – Know Your Client).
 • Pokud investor není maurícijským občanem, předloží navíc: notářsky ověřenou kopii pasu, notářsky ověřený rodný list, tzv. Certificate of Morality ne straší než 3 měsíce (maurícijská obdoba výpisu z trestního rejstříku), potvrzení, že klientova banka provedla KYC
 • Pokud má investor zájem žádat i o trvalý pobyt, musí dodat: vyplněnou žádost o povolení k pobytu, lékařské potvrzení, že žadatel nemá nakažlivou chorobu, případně kopie pasů všech členů rodiny, kteří žádají o povolení k pobytu společně s investorem.
 • Investor složí zálohu ve výši 25% z celkové ceny nemovitosti na svůj nový maurícijský účet
 • Náš partner oficiálně podá kompletní žádost na Investiční úřad.

Kupec získá před popisem nabývacího titulu záruku o dokončení stavby. Veškeré prostředky zůstávají na svěřeneckém účtu do té doby, než developer nedodrží všechny záruky.

Jak zažádat o koupi investiční nemovitosti na Mauríciu?

 • Společně s naším partnerem v destinaci sestavíte žádost, která bude podána na Investiční úřad (Board of Investment). Tato žádost bude obsahovat:
 • Smlouvu o předběžné rezervaci
 • Kupní smlouvu mezi prodejcem a kupcem nemovitosti
 • Podepsanou formální dohodu o tom, že prodejce nemovitosti spolupracuje s některou z maurícijských bankovních institucí a je schopen financovat stavbu a zprovoznění nemovitosti.
 • Dokumenty „Reglement de co-propriete“ a „Cahier de Charge.“
 • Společně s každou podanou žádostí je třeba zaplatit Investičnímu úřadu povinný správní poplatek ve výši 10 000 rupií. V případě odstoupení od koupě je tento poplatek nevratný.
 

 

Jak získat trvalý pobyt na Mauríciu?

Jako turista může občan České republiky setrvat na Mauríciu maximálně 3 měsíce v kuse. Délky několika kratších pobytů nesmějí v jednom roce přesáhnout 6 měsíců. Při příletu na ostrov můžete být tázáni, zda máte zpáteční letenku a dostatečné množství financí pro pobyt.

Povolení k trvalému pobytu pro investory je spojeno s investicí o minimální hodnotě 500 000 dolarů. Vztahuje se i na manžela / manželku a potomky. Po uplynutí doby předepsané vládou si investor může zažádat i o maurícjský pas.

Povolení k trvalému pobytu opravňuje investory požádat si o povolení k zaměstnání (occupation permit), na základě kterému může na Mauríciu založit firmu nebo získat zaměstnání.

 stranky-novy-web-021.jpg
 

 

Jaká daně je třeba zaplatit při koupi nemovitosti na Mauríciu?

Při koupi zaplatíte tzv. Registration duty (registrační poplatek) ve výši 70 000 dolarů v případě schématu IRS a 25 000 dolarů v případě RES.

Na Mauríciu panuje z hlediska daní příznivé prostředí. Mezi jeho hlavní výhody patří:

 • daň z příjmu 15%
 • není zde zavedena dědická daň ani daň z kapitálových výnosů
 • dohody o zamezení dvojího zdanění se 36 zeměmi světa (ČR mezi nimi však není). 

Jak lze nemovitost pronajmout nebo prodat?

Nemovitost lze celoročně pronajímat prostřednictvím IRS / RES firmy. Tato firma musí vlastnit certifikát IRS / RES a musí o pronájmu informovat Investiční úřad.

Vlastník může nemovitost prodat za cenu, která není ničím limitována. O úmyslu nemovitost prodat musí být informována Investiční rada i IRS firma, a to nejméně 30 dní předem. Prodejce zaplatí daň (Land Transfer Tax) ve výši 50 000 dolarů, nový kupec zaplatí Registration duty. 

 

Kontaktujte specialistu na prodej nemovitostí na Mauríciu

Máte-li zájem o koupi investiční nemovistosti v exotice, kontaktuje specialistku Ivetu Mlejnskou (tel: +420 724 730 008, e-mail iveta@deluxea.cz)

Destinace jsme procestovali. Poskytneme vám osobní rady.