Koronavirus

Koronavirus

Oznámení o návratu klientů zpět do vlasti

Cestovní kancelář DELUXEA s.r.o. měla ke dni 08.03.2020 v zahraničí 231 Čechů a 38 Slováků. Ke dni 24.03. jsou všichni zpět ve své zemi s výjimkou několika klientů, kteří se rozhodli přečkat celý březen a duben raději v exotice. Cesta zpět proběhla převážně na pravidelných linkách zejména EMIRATES, QATAR AIRWAYS A TURKISH AIRLINES. Zajištění změn míst v letadlech bylo velmi náročné, ale povedlo se dostat vás všechny zpět.

Oznámení Ministerstva pro místní rozvoj k nouzovému stavu

Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že cestovní kanceláře mohou nabízet poukazy jako jednu z alternativ pro řešení nastalé situace v souvislosti s koronavirem. Přijetí poukazu zákazníkem je rozumným řešením současné situace, které respektuje oprávněné zájmy obou stran. 

Oznámení MMR v plném rozsahu zde.

Níže uvádíme vybrané a nejčastěji kladené otázky:

1. Cestovní kancelář mi po zrušení zájezdu nabízí namísto vrácení peněz poukaz na zájezd (voucher). Má na to právo?
Cestovní kanceláře mohou poukazy jako jednu z alternativ pro řešení nastalé situace nabízet. Poukazy na zájezd jsou chráněny pojištěním pro případ úpadku cestovní kanceláře a zákazníci se tedy nemusí obávat je přijímat. Proto přijímání voucherů jako rozumné řešení zákazníkům doporučujeme.

2. Mám zaplacený zájezd do některé ze zemí, která je na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy. Odjezd na zájezd má být uskutečněn později (v létě, na podzim…). Mohu tento zájezd zrušit bez platby odstupného?
Ne. Chcete-li odstoupit od smlouvy teď, má cestovní kancelář právo zaplacení odstupného. Pokud však v době odjezdu bude do dané země stále platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), měla by Vám cestovní kancelář v případě odstoupení od smlouvy jeho cenu vrátit, případně se můžete dohodnout na jiném přijatelném řešení pro obě strany, např. voucher viz odpověď 1.

3. Na jakém jiném řešení se mohu s cestovní kanceláří dohodnout?
Vedle výše zmíněných poukazů na zájezd (voucherů) se mohou zákazníci s cestovními kancelářemi dohodnout i na řadě jiných řešení. Tím nejjednodušším je změna termínu zájezdu. Zájezd tak zákazník může realizovat po ukončení stávající krizové situace. Dohodnout se lze s cestovní kanceláří také na změně místa určení cesty nebo pobytu – zájezdové destinace (zaplacená cena zájezdu bude sloužit k úhradě ceny nového zájezdu). 

Apelujeme na zákazníky, aby byli solidární se spoluobčany existenčně závislými na podnikání v cestovním ruchu a aby postupovali s trpělivostí a pochopením pro situaci, v níž se nacházejí druzí. Pokud to okolnosti dovolují, zákazníkům doporučujeme v maximální možné míře akceptovat také alternativní nabídky služeb cestovního ruchu.

Vyjádření cestovní kanceláře DELUXEA s.r.o. k nouzovému stavu

Vážíme si vás všech klientů, jak dlouhodobých (i přes 20 let), tak nových. Jsme rádi, že jste si nás vybrali pro svoji cestu do světa a nechceme Vás zklamat. Všem se budeme snažit vyjít vstříc a vyřešit Vaše cestování k aspoň částečné spokojenosti. Budeme s Vámi postupně projednávat Vaše přání na změnu termínu zájezdu. 

Vaše peníze u nás se Vám neztratí. Cestovní kancelář DELUXEA s.r.o. je kapitálově silná díky svým aktivitám, které se datují od 30.06.1995 a situaci zvládneme.

Nemusíte být ani agresivní ani sprostí na naše zaměstnance. Všichni se snaží najít řešení pro Váš zájezd. Dovolujeme si vás upozornit, že právu existuje Vyšší moc (lat. vis maior), tedy zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu. Za tu ale nikdo obvykle neodpovídá, protože jde o okolnost zásadně vylučující odpovědnost. Do této kategorie patří např. živelné pohromy, revoluce i pandemie.

Řídíme se podle § 2535 občanského zákoníku „Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.“ 

Srovnejte si situaci Vás, kteří mají uzavřenou cestovní smlouvu s extrémně vysoce pojištěnou cestovní kanceláří, která je na trhu 25 let a třeba s klienty, kteří si sami koupili letenku a sami si rezervovali hotel online. Vy se k nám dovoláte a my uděláme vše, abychom Vám pomohli. Ti další klienti se ale na zahraniční online servery nedovolají a termín pobytu jim nikdo nezmění. Zahraniční poskytovatelé ani nejsou pojištěni proti úpadku. 

V případě krajní nouze aktuální limit pojistného plnění pro případ úpadku činí 785 000 EUR, což zcela bezproblémově pokrývá všechny klienty, kteří aktuálně mají uzavřenou cestovní smlouvu a mají v budoucnosti odcestovat. 

Jaká částka z cestovního pojištění mi bude navrácena v případě zrušení zájezdu kvůli koronaviru?

Cestovní pojištění je doplňkovou službou k zájezdu. Vrácená částka se liší dle typu pojištění.

V případě komplexního pojištění

Cestovní pojištění je doplňkovou službou k zájezdu. Komplexní cestovní pojištění se skládá ze dvou částí, tj. pojištění storno poplatků (pojistná ochrana se vztahuje na dobu od zakoupení služby do jejího čerpání) a samotného cestovního pojištění (pojistná ochrana vzniká překročením hranice České republiky).

Bude Vám navrácena poměrná část pojistného, a to za samotné cestovní pojištění. Část pojistného za pojištění storno poplatků pak v souladu s § 2782 odst. 1 občanského zákoníku náleží pojišťovně, neboť pojišťovna nesla pojistné riziko od sjednání pojištění a náleží jí pojistné za dobu trvání pojištění.

V případě samostatného storna:

Pojištění storna je doplňkovou službou k zájezdu. U pojištění storno poplatků se pojistná ochrana vztahuje na dobu od zakoupení služby do jejího čerpání.

Pojištění storno poplatků pak v souladu s § 2782 odst. 1 občanského zákoníku náleží pojišťovně, neboť pojišťovna nesla pojistné riziko od sjednání pojištění a náleží jí pojistné za dobu trvání pojištění.

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničí bylo vedeno ke 13.3.2020 celkem 15 států, označených jako státy s vysokým rizikem přenosu nákazy: Belgie, Čína, Dánsko, Francie, Írán, Itálie, Jižní Korea, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

K 24.3.2020 změnilo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí a vyřadilo z něj Čínu a Jižní Koreu. Aktuální země s vysokým rizikem přenosu názaky jsou nově USA, Izrael, Kanada, Malajsie, Austrálie a Portugalsko, dále Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Írán, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. 

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.