Medzinárodné letisko Viedeň – Vienna International Airport – je svojou polohou v srdci Európy strategickým spokovacím článkom pre cestujúcich z Českej republiky aj zo Slovenska.
Zaistite si službu parkovania na letisku vo Viedni za podstatne nižšie ceny než na mieste.
Predplatená parkovacia karta, ktorú od nás obdržíte, Vám zaistí zvýhodnené parkovanie na letisku Viedeň, podľa Vášho Výberu buď:

 • Parkhaus 3 a 4 – niekoľkoposchodový parkovací dom, parkovanie je kryté pod strechou
  Parkplatz C – voľná plocha

Do odletovej haly prejdete pešo (z Parkhaus 3,4 cca 5 min, z Parkplatz C za 10 min), k dispozícii sú vozíky na zavazadlá. Nechodí sa kyvadlovou dopravou.
K dispozícii sú parkovacie karty na 4, 8 a 15 dní a dajú sa ľubovolne kombinovať. Teda v prípade, že cestujete napr. Na 12 dní, odporúčame zakúpiť parkovaciu kartu na 15 dní. V prípade, že Vaša cesta trvá 9 dní, najvýchodnejšie pre Vás bude kúpiť si kartu na 8 dní a jeden deň doplatiť na mieste.

 letiste-viden-001.jpg
 

  Cena parkovanie na letisku Viedeň Schwechat
  Parkplatz C (otvorená plocha) Parkhaus P3 a P4 (krytý viacpodlažné dom)
Dni Parkovacia karta Cena na mieste Parkovacia karta Cena na mieste
4     71,30 EUR     84,90 EUR 110,50 EUR 137,90 EUR
8     87,10 EUR 109,90 EUR 143,30 EUR 197,90 EUR
15 120,60 EUR 144,90 EUR 220,00 EUR 281,90 EUR

Z parkoviska Parkplatz C aj Parkhaus 3,4 sa ide do odletovej haly pešo, k dispozícii sú vozíky na zavazadlá. Nechodí sa kyvadlovou dopravou. Ceny Parkovacej karty sú uvedené v Eur. Platnosť parkovacích kariet je do 31. decembera 2022.
Pre objednanie zvýhodneného parkovania prosím vyplňte formulár Mám záujem o zvýhodnené parkovanie alebo volajte na +420 543 524 442.
Porovnajte si cenu parkovania na letisku Viedeň na parkingu Schwechat Flughafen pokiaľ platíte na mieste. Viz Cenník Parkovania pri platbe na mieste.

Spočítejte si nejvýhodnější parkovací kartu

Předplacená parkovací karta
na

Uspoříte Mám záujem
Cena na místě
na

Platba hotově nebo kartou
na letišti

Na místě doplatíte nad rámec parkovací karty dle běžného tarifu letiště.

 

Ako sa s kartou manipuluje?

Pri príchode k príslušnému parkovaciemu zariadeniu vytiahnite parkovací lístok (stlačte tlačítko Ticket) a zaparkujte vozidlo. Parkovací lístok uschovajte. Po návrate z cesty vykonajte úhradu parkovného ešte pred príchodom k autu v automatickej pokladnici alebo pokladničnej priehradke. Vložte parkovací lístok. Automat zobrazí vypočítaný parkovancí poplatok. Teraz vsuňte kartu GZE ako prostriedok úhrady, čiastka sa zodpovedajúcim spôsobom zníži (podľa počtu hodín na ktoré je jej platnosť). Pokiaľ ste boli mimo dlhšiu dobu než je platnosť GZE karty, tak musíte doplatiť zvyšnú čiastku (hotovosťou v EUR, platobnou kartou alebo ďalšou GZE kartou). Vyberte parkovací lístok, ktorý bol prekódovaný na výjazd – v príslušnej dobe (spravidla 15 minút) vám umožní otvorenie závory pri výjazde. V prípade, že Váš let bol zrušený alebo ste prišli na letisko neskoro, a budete z letiska odchádzať kvôli prespaniu do hotela atď. A teda doba státia na letisku bude rádovo pár hodín, odporúčame tento čas zaplatiť v hotovosti. GZE kartu využijete na úhradu parkovania v dobe Vašej cesty, keď auto na letisku nechávate na niekoľko súvislých dní.

Na fotografii je vidieť, ako prebieha výpočet ceny v Parkhaus P3. Po vložení „lístku z vjazdu“ vypočíta parkovací automat dobu na 9 dní a 8 hodín a cenu na 209,90 EUR : 1 týždeň za 185,90 + 2 dni x 12 EUR = 209,90 EUR. Po vložení Predplatenej karty na 8 dní zostávajú k úhrade 2 dni x 12 EUR = 24 EUR. Tie môžu byť zaplatené v hotovosti alebo platobnou kartou. Príklad je z júla 2019 s aktuálnymi cenami. Celkové náklady : Parkovacia karta za 2 720 Kč + 24 EUR x 25,50 = 3 332 Kč. Pri priamej platbe by bola cena 209,90 EUR x 25,50 = 5 352 Kč, teda + 60%.

 

 

Parkovacia karta GZE na letisku vo Viedni

Karta GZE je jednorázová. Nevyužitá doba nie je dobropisovaná, ale úplne znehodnotená. Karty GZE rôznych typov je možné kombinovať a doplatiť (v hotovosti, v bankovatoch alebo z kreditných kariet). Karty GZE sú bezhotovostným platobným prostriedkom. Ich prípadná strata sa rovná strate hotovosti (kartu nie je možné zablokovať, preto nie je možné stratenú kartu ani bezplatne nahradiť). V prípade nejasností sa obráťte na pokladničnú priehradku v Parkhouse 4 osobne alebo telefonicky na čísle +43-1-7007-22886.

Objednávka

Pre ďalšie informácie, otázky a objednávky prosím kontaktujte Nikolu Matouškovou (nikola@deluxea.cz, +420 724 730 063). Vyzdvihnutie parkovacej karty je možné v cestovnej kancelárii DELUXEA a.s. a Modrý Maurícius s.r.o. na adrese Vídeňská 55, Brno v Po – Pia: 9:00 – 17:00 alebo Vám kartu radi zašlem poštou (doporučene s prípaltkom 60 Kč, EMS dodanie do druhého däa s príplatkom 160 Kč). Po dohode je možnosť vyzdvihnutia aj v cestovnej kancelárii DELUXEA a.s. na pobočce Praha, na Příkopě 392/9 nebo Bratislava, Miletičova 5.
V kancelárii je možné platiť iba v hotovosti.

 

Mám záujem o zvýhodnené parkovanie

 

Predajné podmienky Parkovacích kariet GZE

 • Parkovacia karta je jednorázová a nevratná.
  Karty GZE majú platnosť do doby, ktorá je na nich vytlačená, a to výhradne v parkovacích zariadeniach, ktoré sú k tomu z výroby určené. Zákazníkov je nutné upozorniť na oblasť platnosti.
  Za osobné vozidlo odstavené mimo rozsah oblasti platnosti bude platený plný parkovací poplatok. Karty GZE platia iba na jeho použitie, iba pre osobné automobily.
  Nevyužitá doba parkovania nie je dobropisovaná, ale úplne znehodnotená. (Pozor! Predovšetkým u krátkodobého parkovania môže takáto strata hodnoty byť veľmi vysoká).
  Karty GZE rôznych typov je možno kombinovať (napr. 2 + 2 týždne = 4 týždňe) a je možné karty doplatiť (v hotovosti, v bankomatoch alebo kreditnými kartami).
  Karty GZE sú bezhotovostným platobných prostriedkom. Ich prípadná strata sa rovná strate hotovosti a nesie ju zákazník.
  Prekročenie zobrazenej hodinovej hodnoty ide na ťarchu zákazníka a musí byť zaplatená pred výjazdom (sadzby podľa bodu 3).
  Spoločnosť Flughafen Wien AG si vyhradzuje právo v prípade potreby presmerovať vozidlá na iné parkovisko. Vlastníctvo parkovacej karty neposkytuje záruku voľného parkovacieho miesta.
  Platia momentálne aktuálne podmienky spoločnosti Flughafen Wien AG.
  Nedodržanie vyššie uvedených bodov má za následok okamžité zrušenie existujúcej dohody.

Niektoré časté otázky alebo problémy...

 • Čo robiť, ak parkujem väčší počet rodín (napr. pri meškaní letu), ako je vytlačené na GZE karte?
  Zákazník môže rozdiel zaplatiť na mieste (hotovosťou v EUR, platobnou kartou alebo ďalšou GZE kartou).
  Kde môžem parkovať?
  Pred odjazdom a zastavením pri parkovacom automate láskavo skontrolujte, či miesto platnosti karty GZE (napr. parkovisko C) skutočne súhlasí s parkoviskom!  POZOR! Ak budete osobné vozidlo parkovať mimo príslušné miesto, zaplatíte plný parkovací poplatok. Karta GZE neplatí na krátkodobých parkoviskách K1 a K2!!!
  Buďte na svoju kartu GZE opatrní, pretože...
  Karta GZE je bezhotovostný platobný prostriedok. Prípadná strata (aj krádež) sa rovná strate peňazí v hotovosti a nesia ju zákazník. Karta sa nedá zablokovať ani bezplatne nahradiť.
  Môžem parkovať s dodávkou na parkovisku Parkplatz C alebo Parkhaus 3,4?
  Maximálna povolená výška automobilu pre vjazd na Parkplatz C je 2,40 m, na Parkhaus 3,4 je to 2 m.
  Karty GZE na štyri týždne sa predávajú zriedka...
  Ak nepotrebujete kartu GZE s dlhšou dobou platnosti (napr. 3 alebo 4 týždne) často, je možno kombinovať karty s kratšou platnosťou (napr. 2 + 2 týždne = 4 týždne).
  Naliehavo potrebujeme...
  Pretože sa objednávky vybavujú v poradí podľa obdržania, môže niekedy dôjsť k časovej tiesni (bez ohľadu na poštové doručovanie). Preto prosíme, aby ste karty v každom prípade objednávali všas, aby sme mohli zaručiť všasné dodanie. V mimoriadne naliehavých prípadoch (mali by to byť skutočne len výnimky) doručíme kartu GZE aj kruiérnou službou (avšak na náklady zákazdníka).
  Nikto nie je bez chyby...
  Po obdržaní objednávky ihneď skontrolujte, či súhlasí počet a typ kariet GZE, na neskoršie reklamácie sa nabude brať zreteľ.
  Klientom, ktorí cestujú na zájazd s našou cestovnou kanceláriou, radi poskytneme ďalšie informácie. Neposkytujeme dopravu na letisko. Pre rady k letenkám prosím kontaktujte Vašeho predajcu leteniek alebo priamo letisko.
 

Zaujímavé odkazy

Plánik letiska

letiste-viden-005.jpg

Fotoreportáž z cesty ku krytému Parkhausu 3