Nehnuteľnosti

Bezpečná investícia do luxusných nehnuteľností na Mauríciu

Nehnuteľnosti

 

CK Deluxea Vám predstavuje tri unikátne developerské projekty pre investíciu do luxusných nehnuteľností na ostrove Maurícius. Na túto destináciu sa špecializujeme už bezmála 20 rokov a s našimi partnermi máme nadštandardné vzťahy. Ostrov dobre poznáme a vďaka našim dlhoročným skúsenostiam Vám pomôžeme nájsť projekt, ktorý bude vyhovovať Vašim predstavám.

Rýchlo sa rozvíjajúca ekonomika, nízka kriminalita, dlhodobý mier a multikultúrna spoločnosť založená na vzájomnej tolerancii – to sú hlavné výhody Maurícia. Jedná sa o politicky stabilnú demokratickú republiku bez nadmernej byrokracie. Mauricíjska republika sa bežne umiestňuje v prvej desiatke rebríčku štátov s najnižším zdanením (tento rok skončila na 6. mieste). Vďaka svojej histórii má ostrov kultúrne väzby na Európu. Miestna zdravotná starostlivosť a hygiena odpovedajú našim štandardom. Bežne sú tu dostupné všetky potrebné telekomunikačné siete. Obyvateľstvo hovorí plynule anglicky a francúzsky. Populácia sa skladá z potomkov prisťahovalcov z Európy, Afriky, Indie a Číny. Vládne tu náboženská tolerancia a prístup miestnych k cudzincom je veľmi vrelý. Excelentné letecké spojenie z Európy cez Dubaj, Londýn alebo Paríž Vám zaistí niekoľko pravidelných letov na Maurícius každý deň.

Maurícius je luxusná destinácia, ktorá priťahuje náročnú klientelu hľadajúcu komfortné ubytovanie. Každý rok navštívi ostrov viac a viac turistov. Už atraktivita Maurícia ako destinácie je zárukou bezpečnej a výhodnej investície. Vďaka vrelosti miestnych obyvateľov a nádhernej prírode sa sem budete často a radi vracať aj vy.

 stranky-novy-web-023.jpg
 

 

Investičná schéma IRS

Investičné schémy pripravené mauricíjskym Investičným úradom zaisťujú hladký priebeh kúpy nehnuteľnosti. Schéma IRS je najčastejšie využívaná pri kúpe luxusných apartmánov, penthousov a vil, ktoré pritiahnu náročnú klientelu. Pri nehnuteľnostiach je obvykle k dispozícii golfové ihrisko, prístav, plážový klub alebo wellness centrum. Podmienkou je kúpa nehnuteľnosti s minimálnou hodnotou 500 000 dolárov. Po dobu, kedy investor nehnuteľnosť vlastní, získa na Mauríciu povolenie k trvalému pobytu, ktoré sa vzťahuje aj na blízku rodinu. Toto povolenie investor stráca predajom nehnuteľnosti.

Majiteľ má právo svoju nehnuteľnosť prenajímať prostredníctvom miestnej IRS firmy. Každá oficiálna žiadosť o kúpe nehnuteľnosti je sprevádzaná poplatkom vo výške 10 000 rupií pre mauricíjsky Investičný úrad. Pri prepísaní nehnuteľnosti na meno majiteľa je potrebné zaplatiť registračný poplatok a daň z prevodu nehnuteľnosti v celkovej výške 70 000 dolárov (namiesto obvyklých 5%). Cena kolku a poplatok za prepis činí 1200 rupií. Všetky poplatky za notára hradí investor.

 stranky-novy-web-029.jpg
 

Investičná schéma RES

Pod schémou RES sa predávajú nehnuteľnosti bez minimálnej stanovenej ceny. Je tak možné investovať do akejkoľvek nehnuteľnosti alebo pôdy do maximálnej rozlohy 10 hektárov. Schéma je určená predovšetkým tým, ktorí chcú na Mauríciu žiť a pracovať.

Kto sa môže stať vlastníkom nehnuteľnosti pod schémami IRS a RES?

 • Každý, kto nie je mauricíjskym občanom
 • Miestna firma podľa zákona Companies Act z r. 2001
 • Trust, ktorý je spravovaný kvalifikovaným správcom s licenciou od Financial Services Commission
 • Mauricíjsky občan
 • Nadnárodné spoločnosti nemajú na Mauríciu právo nakupovať nehnuteľnosti pod schémami IRS ani RES.

 

Ako prebieha kúpa nehnuteľnosti na Mauríciu?

Kúpa nehnuteľnosti na Mauríciu prebieha za spolupráce investora, sprostredkovateľa (Deluxea a.s.), predajcu nehnuteľnosti a mauricíjskeho Investičného úradu.

Pokiaľ máte vážny záujem o kúpu nehnuteľnosti, sprostredkuje Vám CK Deluxea pobyt v destinácii na dobu potrebnú pre vybavenie všetkých formalít. Pokiaľ ku kúpe dôjde, náklady na pobyt Vám vrátime. Po prílete na Maurícius Vás čaká prehliadka vybranej nehnuteľnosti a zoznámenie sa s detailným postupom kúpy.

 

Formality potrebné ku kúpe nehnuteľnosti:

 • Náš partner na Mauríciu otvorí pre investora zverenecký účet vo svojej banke. Banka preverí totožnosť a finančnú situáciu klienta (tzv. postup KYC – Know Your Client).
 • Pokiaľ investor nie je mauricíjskym občanom, predloží navyše: notársky overenú kópiu pasu, notársky overený rodný list, tzv. Certificate of Morality nie starší ako 3 mesiace (mauricíjska obdoba výpisu z trestného registra), potvrdenie, že klientova banka previedla KYC
 • Pokiaľ má investor záujem žiadať aj o trvalý pobyt, musí dodať: vyplnenú žiadosť o povolenie k pobytu, lekárske potvrdenie, že žiadateľ nemá nákazlivú chorobu, prípadne kópie pasov všetkých členov rodiny, ktorí žiadajú o povolenie k pobytu spoločne s investorom.
 • Investor zloží zálohu vo výške 25% z celkovej ceny nehnuteľnosti na svoj nový mauricíjsky účet
 • Náš partner oficiálne podá kompletnú žiadosť na Investičný úrad.

Kupec získa pred podpisom nadobudnutého titulu záruku o dokončení stavby. Všetky prostriedky zostávajú na zvereneckom účte do tej doby, kým developer nedodrží všetky záruky.

Ako zažiadať o kúpu investičnej nehnuteľnosti na Mauríciu?

 • Spoločne s naším partnerom v destinácii zostavíte žiadosť, ktorá bude podaná na Investičný úrad (Board of Investment). Táto žiadosť bude obsahovať:
 • Zmluvu o predbežnej rezervácii
 • Kúpnu zmluvu medzi predajcom a kupcom nehnuteľnosti
 • Podpísanú formálnu dohodu o tom, že predajca nehnuteľnosti spolupracuje s niektorou z mauricíjskych bankových inštitúcií a je schopný financovať stavbu a sprevádzkovanie nehnuteľnosti.
 • Dokumenty „Reglement de co-propriete“ a „Cahier de Charge.“
 • Spoločne s každou podanou žiadosťou je potrebné zaplatiť Investičnému úradu povinný správny poplatok vo výške 10 000 rupií. V prípade odstúpenia od kúpy je tento poplatok nevratný.
 

 

Ako získať trvalý pobyt na Mauríciu?

Ako turista môže občan Slovenskej republiky zotrvať na Mauríciu maximálne 3 mesiace v kuse. Dĺžky niekoľkých kratších pobytov nesmú v jednom roku presiahnuť 6 mesiacov. Pri prílete na ostrov môžete byť spytovaný, či máte spiatočnú letenku a dostatočné množstvo financií na pobyt.

Povolenie k trvalému pobytu pre investorov je spojené s investíciou o minimálnej hodnote 500 000 dolárov. Vzťahuje sa aj na manžela / manželku a potomkov. Po uplynutí doby predpísanej vládou si investor môže zažiadať aj o mauricíjsky pas.

Povolenie k trvalému pobytu oprávňuje investorov požiadať si o povolenie k zamestnaniu (occupation permit), na základe ktorého môže na Mauríciu založiť firmu alebo získať zamestnanie.

 stranky-novy-web-021.jpg
 

 

Aké dane je potrebné zaplatiť pri kúpe nehnuteľnosti na Mauríciu?

Pri kúpe zaplatíte tzv. Registration duty (registračný poplatok) vo výške 70 000 dolárov v prípade schémy IRS a 25 000 dolárov v prípade RES.

Na Mauríciu panuje z hľadiska daní priaznivé prostredie. Medzi jeho hlavné výhody patrí:

 • daň z príjmu 15%
 • nie je tu zavedená dedičská daň ani daň z kapitálových výnosov
 • dohody o zamedzení dvojitého zdanenia s 36 krajinami sveta (ČR medzi nimi však nie je). 

Ako je možné nehnuteľnosť prenajať alebo predať?

Nehnuteľnosť je možné celoročne prenajímať prostredníctvom IRS / RES firmy. Táto firma musí vlastniť certifikát IRS / RES a musí o prenájme informovať Investičný úrad.

Vlastník môže nehnuteľnosť predať za cenu, ktorá nie je ničím limitovaná. O úmysle nehnuteľnosť predať musí byť informovaná Investičná rada aj IRS firma, a to najmenej 30 dní vopred. Predajca zaplatí daň (Land Transfer Tax) vo výške 50 000 dolárov, nový kupec zaplatí Registration duty. 

 

Kontaktujte špecialistu na predaj nehnuteľností na Mauríciu

Ak máte záujem o kúpu investičnej nehnuteľnosti v exotike, kontaktuje špecialistku Ivetu Mlejnskou (tel: +420 724 730 008, e-mail iveta@deluxea.cz)

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.