Štandardné podmienky platenia:

 • menej ako 1 mesiac pred cestou: záloha 50% pri potvrdení kalkulácie a doplatok do týždňa, najneskôr však pri odbavení
 • od 1 do 2 mesiacov pred cestou: záloha 30% pri potvrdení kalkulácie + doplatok 1 mesiac pred cestou
 • od 2 do 4 mesiacov pred cestou: záloha 25% pri potvrdení kalkulácie + doplatok 1 mesiac pred cestou

Nárok na čerpanie služieb vzniká klientovi až po ich úplnom uhradení cestovnej kancelárii.

Zľava za predstih pred cestou:

Chcete mať istotu vybraného termína a hotela a k tomu využiť najvyššiu zľavu? Objednajte si Zájazd na kľúč s väčším predstihom odletu. Pre vybrané hotely platí zľava za predstih pred cestou od 35 dní pred odletom, pre iné od 65 dní pred odletom.

Klientské výhody pre opakované cesty:

Účasťou na zájazde DELUXEA získava klient nárok na odpočet zľavy pri svojej budúcej ceste vo výške 3% z ceny pobytu. Zľavy sa dajú vyčerpať bez ohľadu na cieľovú destináciu a je možné ich uplatniť najneskôr do 3 rokov po poslednej ceste.

Podmienky platenia pre skupiny:

Stanovujú sa individuálne podľa termínu cesty a počtu osôb a podmienok zo strany leteckej spoločnosti a hotela.

Spôsob platby za zájazdy zakúpené v Českej republike

Po potvrdení Vašich služieb Vám bude vystavená cestovná zmluva. V prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne do našej kancelárie, cestovná zmluva Vám bude zaslaná emailom alebo poštou. Originál cestovnej zmluvy obdržíte pred cestou spolu s letenkami a vouchermi. Platbu musíme mať na bankovom účte alebo v hotovosti vždy najneskôr v deň, kedy niektorý z poskytovateľov služieb požaduje po nás úhradu (za ubytovanie, letenky atď.). Môžete si zvoliť niektorý zo spôsobov úhrady:

DELUXEA a.s., sídlo Vídeňská 55, Brno 639 00, Česká republika, IČO 63470551, DIČ CZ63470551

Platba v hotovosti

Platiť v hotovosti môžete v našej kancelárii v Brne, Vídeňská 55 (otvorené Po – Pia 09:00 – 17:00) alebo Prahe, Na Příkopě 392/9, 2.poschodie (otvorené od Po – Štv 09:00 do 18:00 hod. a v Pi 09:00–17:00).

Bankovým prevodom v Českej republike

 • Čiastku v českých korunách (Kč) na číslo účtu 382376483/0300.
 • Čiastku v Euro € na číslo účtu 382376643/0300.
 • Čiastku v amerických dolároch (USD) na číslo účtu 382376563/0300.

Banka ČSOB Brno, Milady Horákové 6, PSČ: 601 79. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

Bankovým prevodom zo zahraničia (pre klientov platiacich zo zahraničia na náš účet v Českej republike)

 • Čiastku v českých korunách (CZK) na číslo účtu CZ34 0300 0000 0003 8237 6483.
 • Čiastku v Euro € na číslo účtu CZ79 0300 0000 0003 8237 6643.
 • Čiastku v amerických dolároch (USD) na číslo účtu CZ08 0300 0000 0003 8237 6563.

BIC (SWIFT) pre všetky účty rovnaký: CEKOCZPP Banka ČSOB Brno, Milady Horákové 6, PSČ 601 79, Česká republika. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

Bankovým prevodom v Slovenskej republike

 • Čiastku v Euro € na číslo účtu 4001654397/7500

Banka ČSOB Bratislava, Krížna 46, 815 63 Bratislavský kraj. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluv, Vaše meno a konštantný symbol 0308.

Priamy vklad na pokladni ktorejkoľvek pobočky ČSOB v Českej republike

 • Čiastku v českých korunách (Kč) na číslo účtu 382376483/0300.
 • Čiastku v Euro € na číslo účtu 382376643/0300.
 • Čiastku v amerických dolároch (USD) na číslo účtu 382376563/0300.

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy. Názov účtu: DELUXEA s.r.o. Tento spôsob platby je možné vykonať na pobočkách ČSOB v ktoromkoľvek meste ČR.

Platby kreditnou kartou

Platby kartou nie sú v súčasnej dobe akceptované.

Spôsob platby za zájazdy zakúpené v Slovenskej republike

DELUXEA s.r.o., sídlo Miletičova 5, Bratislava 821 08, Slovenská republika, IČO 35899816, DIČ SK2021874855

Platba v hotovosti

Platiť v hotovosti môžete v našej kancelárii v Bratislave, Miletičova 5 (otvorené Po - Štv 09:00 - 17:30, Pi 09:00 - 17:00).

Bankovým prevodom v Slovenskej republike

 • Čiastku v Euro € na číslo účtu 4001653546/7500.

Banka ČSOB Bratislava, Krížna 46, 815 63 Bratislavský kraj. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy, Vaše meno a konštantný symbol 0308.

Bankovým prevodom v Českej republike

 • Čiastku v českých korunách (CZK) na číslo účtu 214362517/0300

Banka ČSOB Brno, Milady Horákové, 60179 Brno. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy, Vaše meno a konštantný symbol 0308.

Bankovým prevodom zo zahraničia (pre klientov platiacich zo zahraničia na náš účet v Slovenskej republike)

 • Čiastku v Euro € na číslo účtu SK5575000000004001653546.

BIC (SWIFT): CEKOSKBX Banka ČSOB Bratislava,Krížna 46, 815 63, Slovenská republika. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

Spôsob a podmienky platby za letenky

Airticket s.r.o., sídlo Na Příkopě 392/9, Praha 110 00, Česká republika, IČO 27598942, DIČ CZ27598942

Štandardné podmienky platenia:

Letenky sa platia jednorázovo v plnej výške ceny pri potvrdení rezervácie. Rezervácia leteniek má vždy platnosť určitý obmedzený počet dní, ktorý určuje letecká spoločnosť. Najneskôr v posledný deň tejto lehoty sa letenky musia vystaviť. Pokiaľ letenky nie sú v konečný termín vystavené, rezervácia automaticky prepadá a vo väčšine prípadov ju nie je možné obnoviť na rovnaké lety a za rovnakú cenu. Od okamihu vystavenia začínajú platiť ich stornopodmienky. Úhradu zo strany klienta musíme mať vždy najneskôr do 11 hodín v deň, ktorý je posledný pre vystavenie leteniek.

Podmienky platenia pre skupiny:

Stanovujú sa individuálne podľa termínu cesty a počtu osôb a podmienok zo strany leteckej spoločnosti a hotela.

Vo výnimočných prípadoch si cestovná agentúra Airticket vyhradzuje možnosť požadovať iné podmienky platenia.

Po potvrdení Vašich služieb Vám bude vystavená faktúra/cestovná zmluva. V prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne do našej kancelárie, cestovná zmluva Vám bude zaslaná emailom alebo poštou. Originál faktúry/cestovnej zmluvy obdržíte pred cestou spolu s letenkami a vouchermi. Môžete si zvoliť niektorý zo spôsobov úhrady:

Platba v hotovosti

Platiť v hotovosti môžete v našej kancelárii v Brne, Vídeňská 55 (otvorené Po – Pi 09:00 – 17:00) alebo Prahe, Na Příkopě 392/9, 2.poschodie (otvorené od Po – Štv 09:00 do 18:00 hod. a v Pi 09:00–17:00) alebo v Bratislave, Miletičova 5 (otvorené od Po – Štv 09:00 do 17:30 hod. a v Pi 09:00–17:00).

Bankovým prevodom v Českej republike

 • Čiastku v českých korunách (Kč) na číslo účtu 210252257/0300.

Banka ČSOB Praha, Na Příkopě 18, Praha 110 00. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

Bankovým prevodom zo zahraničia (pre klientov platiacich zo zahraničia na náš účet v Českej republike)

 • Čiastku v českých korunách (CZK) na číslo účtu CZ37 0300 0000 0002 1025 2257
 • Čiastku v Euro € na číslo účtu CZ07 0300 0000 0002 4837 8744

BIC (SWIFT) pre všetky účty rovnaký: CEKOCZPP Banka ČSOB Brno, Na Příkopě 18, Praha 110 00, Česká republika. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

Priamy vklad na pokladni ktorejkoľvek pobočky ČSOB

 • Čiastku v českých korunách (Kč) na číslo účtu 210252257/0300.

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy. Názov účtu: Airticket s.r.o. Tento spôsob platby je možné vykonať na pobočkách ČSOB v ktoromkoľvek meste ČR. Platby kreditnou kartou nie sú v súčasnej dobe akceptované.

Platby kreditnou kartou

Platby kartou nie sú v súčasnej dobe akceptované.

Platbu musíme mať na bankovom účte alebo v hotovosti vždy najneskôr v deň, kedy niektorý z poskytovateľov služieb požaduje po nás úhradu (za ubytovanie, letenky atď.).

V prípade akýchkoľvek nejasností prosím volajte 543524443–4 alebo 224234964–5.

Nárok na čerpanie služieb vzniká klientovi až po ich úplnom uhradení cestovnej kancelárii. Letenky sú majetkom cestovnej kancelárie až do doby ich úhrady zo strany klienta. V prípade neuhradenia plnej ceny leteniek a letiskovej taxy si cestovná kancelária vyhradzuje právo letenky zablokovať do doby ich plnej úhrady a to aj v priebehu pobytu klienta v destinácii.

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.