Právní doložka

Právní doložka

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití​ a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb.. Podrobnější informace naleznete v našem Kodexu ochrany osobních údajů.

COOKIES

Cookies je malý textový soubor, který bude z webových stránek uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobí Vašemu PC žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookies našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní data. Použití Cookies můžete nastavením Vašeho prohlížeče deaktivovat. Abychom Vám mohli naši nabídku individuálně poskytnout, musíme v některých oblastech použít Cookies. Anonymní vyhodnocení Cookies může být využito pro statistiku.

Autorské dílo

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti DELUXEA a.s. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na internetových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich zobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

Data obsažená na těchto webových stránkách jsou určena pouze pro účely související s výběrem zájezdu na klíč nebo ubytování pro koncového zákazníka cestovní kanceláře DELUXEA a.s., IČO 63470551.

Webové stránky provozované cestovní kanceláří DELUXEA a.s. podléhají právní ochraně podle příslušných ustanovení o ochraně databází. Data, informace, fotografie ani jakékoliv jejich části nemohou být nad rámec tohoto účelu užití shromažďovány, reprodukovány, ukládány nebo přenášeny, a to v jakékoliv formě, bez předchozího písemného souhlasu cestovní kanceláře DELUXEA a.s.

Užití dat, informací, fotografií nebo jakékoliv jejich části v rozporu se stanoveným účelem může být považováno za porušení autorských práv cestovní kanceláře DELUXEA a.s. Za porušení těchto práv je považováno zejména shromažďování a / nebo poskytnutí dat nebo jakékoliv jejich části pro propagaci a prodej zájezdů jakoukoliv cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou bez písemného souhlasu cestovní kanceláře DELUXEA a.s. Použití tohoto materiálu bez příslušné licence, kterou vystaví společnost DELUXEA a.s. je porušením autorského práva cestovní kanceláře DELUXEA a.s. V tom případě je DELUXEA a.s. jakožto autor oprávněn využít prostředků podle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a domoci se tak svých práv chráněných tímto zákonem.

Požadavky na poskytnutí dat nebo informací jsou zaznamenávány. V případě, že je požadavek nebo série požadavků vyhodnocen jako útok směřující k poškozování činnosti cestovní kanceláře DELUXEA a.s. nebo jako snaha nepovoleně shromažďovat data v rozporu se stanoveným účelem, může tato skutečnost vést k zablokování přístupu k informacím cestovní kanceláře DELUXEA a.s., případně k dalším nezbytným krokům.

Zodpovědnost za obsah webových stránek

Webové stránky společnosti DELUXEA a.s. jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti a DELUXEA a.s. vyvíjí veškeré rozumné úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti obsahu těchto webových stránek. Faktické údaje, popis, vybavení nebo cena nabízených hotelů, resortů nebo služeb jsou pouze orientační a DELUXEA a.s. nepřebírá žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takových údajů. Některé hotely, resorty či služby uvedené na těchto webových stránkách nemusí být již aktuálně dostupné. DELUXEA a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit informace a údaje uvedené na těchto webových stránkách.

DELUXEA a.s. nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách provozovaných třetími osobami, na které mohou tyto webové stránky odkazovat.

Společnost DELUXEA a.s. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Ochranné známky

DELUXEA® a Svatba v ráji® je registrovaná ochranná známka společnosti Deluxea a.s. Loga DELUXEA®, Svatba v ráji®, Zájezd na klíč®, Dovolená na míru® a Travel & Business Centre® jsou registrované ochranné známky společnosti Deluxea a.s.

 1. Číslo zápisu 445509/291538 ze dne 17.07.2007.

  Kombinovaná ochranná známka : Zájezd na klíč

 2. Číslo zápisu 445510/291791 ze dne 01.08.2007.

  Kombinovaná ochranná známka : Svatba v ráji

 3. Číslo zápisu 452381/302758 ze dne 07.01.2009.

  Slovní ochranná známka : Svatba v ráji

 4. Číslo zápisu 514321/341962 ze dne 12.11.2014

  Kombinovaná ochranná známka: DELUXEA CESTOVNÍ KANCELÁŘ

 5. Číslo zápisu 514322/341963 ze dne 12.11.2014

  Slovní ochranná známka: DELUXEA

 6. Číslo zápisu 510872 / 342758 ze dne 17.12.2014

Kombinovaná ochranná známka: Dovolená na míru!

 1. Číslo zápisu 549431 / 371392 ze dne 13.02.2019

Obrazová ochranná známka: Dovolená s láskou DELUXEA

Destinace jsme procestovali. Poskytneme vám osobní rady.