Společnost DELUXEA a.s. byla založena 30.06.1995 (tehdy jako Travel & Business Centre s.r.o.) s jediným předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“. Po celou dobu existence jsme držitelé platné koncese na provozování cestovní kanceláře. Od změny zákona a zpřísnění podmínek pro chod cestovních kanceláří jsme po celou dobu smluvními partnery ERV Evropská pojišťovna, a. s. - při pojištění proti úpadku.

 

Úřední dokumenty činnosti DELUXEA a.s. v České republice:

Úřední dokumenty činnosti DELUXEA s.r.o. ve Slovenské republice:

Úřední dokumenty činnosti Airticket s.r.o. v České republice:

Způsob a podmínky platby za zájezd

Kodex ochrany osobních údajů

Cestovní pojištění a pojištění proti stornu zájezdu

Certifikáty a ocenění

Ochranné známky

Prezentace naší CK na veletrzích

Pomoc zastupitelských úřadů ČR a SR v zahraničí

Ocitnete-li se během Vaší cesty do zahraničí v nouzi nebo dojde-li k mimořádné události, např. hospitalizaci, odcizení či ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, máte možnost obrátit se na zastupitelský úřad a žádat o poskytnutí jeho pomoci. Zastupitelské úřady za tímto účelem zajišťují nepřetržitou službu a poskytují pomoc v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu. Ta spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací a rad, ve zprostředkování kontaktů, ve vystavení náhradních cestovních dokladů a zjištění nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu zajištění návratu občana do ČR, SR apod.

Na této webové adrese naleznete odkazy na jednotlivé úřady České republiky v zahraničí: http://www.mzv.cz/…i/index.html

Na této webové adrese naleznete odkazy na jednotlivé úřady Slovenské republiky v zahraničí: http://www.mzv.sk/…WCM/main.nsf?Open

Nacházíte-li se jako občan České nebo Slovenské republiky v zemi, kde není dostupné diplomatické ani konzulární zastoupení České nebo Slovenské republiky, můžete požádat o konzulární ochranu velvyslanectví nebo konzulát kteréhokoli členského státu EU, který vám poskytne pomoc.

Na této webové stránce lze najít odkazy na jednotlivé zastupitelské úřady členských států Evropské unie: http://www.euroskop.cz/…rni-ochrana/

Pro Slovensko naleznete bližší informace zde: http://www.mzv.sk/…WCM/main.nsf?Open

We traveled the world. We will give you our personal advice.