Právní doložka

Právní doložka

Právní doložka

Data obsažená na těchto webových stránkách jsou určena pouze pro účely související s výběrem zájezdu na klíč nebo ubytování pro koncového zákazníka cestovní kanceláře Deluxea a.s., IČO 63470551.

Webové stránky provozované cestovní kanceláří Deluxea a.s. podléhají právní ochraně podle příslušných ustanovení o ochraně databází. Data, informace, fotografie ani jakékoliv jejich části nemohou být nad rámec tohoto účelu užití shromažďovány, reprodukovány, ukládány nebo přenášeny, a to v jakékoliv formě, bez předchozího písemného souhlasu cestovní kanceláře Deluxea a.s.

Užití dat, informací, fotografií nebo jakékoliv jejich části v rozporu se stanoveným účelem může být považováno za porušení autorských práv cestovní kanceláře Deluxea a.s. Za porušení těchto práv je považováno zejména shromažďování a / nebo poskytnutí dat nebo jakékoliv jejich části pro propagaci a prodej zájezdů jakoukoliv cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou bez písemného souhlasu cestovní kanceláře Deluxea a.s. Užití v rozporu se stanoveným účelem může vést i k trestní odpovědnosti uživatele.

Požadavky na poskytnutí dat nebo informací jsou zaznamenávány. V případě, že je požadavek nebo série požadavků vyhodnocen jako útok směřující k poškozování činnosti cestovní kanceláře Deluxea a.s. nebo jako snaha nepovoleně shromažďovat data v rozporu se stanoveným účelem, může tato skutečnost vést k zablokování přístupu k informacím cestovní kanceláře Deluxea a.s., případně k dalším nezbytným krokům.

DELUXEA® a Svatba v ráji® je registrovaná ochranná známka společnosti Deluxea a.s. Loga DELUXEA®, Svatba v ráji®, Zájezd na klíč®, Dovolená na míru® a Travel & Business Centre® jsou registrované ochranné známky společnosti Deluxea a.s.

 1. Číslo zápisu 445509/291538 ze dne 17.07.2007.

  Kombinovaná ochranná známka : Zájezd na klíč

 2. Číslo zápisu 445510/291791 ze dne 01.08.2007.

  Kombinovaná ochranná známka : Svatba v ráji

 3. Číslo zápisu 452381/302758 ze dne 07.01.2009.

  Slovní ochranná známka : Svatba v ráji

 4. Číslo zápisu 514321/341962 ze dne 12.11.2014

  Kombinovaná ochranná známka: DELUXEA CESTOVNÍ KANCELÁŘ

 5. Číslo zápisu 514322/341963 ze dne 12.11.2014

  Slovní ochranná známka: DELUXEA

 6. Číslo zápisu 510872 / 342758 ze dne 17.12.2014

Kombinovaná ochranná známka: Dovolená na míru!

 1. Číslo zápisu 549431 / 371392 ze dne 13.02.2019

Obrazová ochranná známka: Dovolená s láskou DELUXEA

Destinace jsme procestovali. Poskytneme vám osobní rady.