Tanzánie

Národní park Ngorongoro

 

Základní informace

Chráněná oblast Ngorongoro se rozkládá vedle NP Serengeti a pro milovníky safari a rozmanité přírody představuje splněný sen. Tento tanzanský park jako celek má rozlohu přes 8000 km čtverečních, což je více, než rozloha většiny z krajů v České republice.

Celá oblast se skládá ze samotného kráteru Ngorongoro, dalšího menšího kráteru Empakaii, který je naplněn slanou vodou, ještě činné sopky Oldonyo a Olduvajské soutěsky. Právě v Olduvajské soutěsce zkoumal Louis Leakey pozůstatky předchůdce dnešního člověka – pozůstatky Homo habilis. Celé území je ale známé především kvůli většímu z kráterů, který nese jméno jako samotný národní park – Ngorongoro.

 tanzanie-novy-web-007.jpg
 

 

Kráter

Ngorongoro Crater je malé, ale překrásné území o rozloze kolem 300 km čtverečních, které leží v jihovýchodní části celé chráněné oblasti Ngorongoro. Když pomineme pestrost fauny i flóry, která se zde nalézá, je jednou z největších zajímavostí samotný původ kráteru. Ten totiž vznikl výbuchem a následným vyhasnutím sopky.  Při měření  bylo zjištěno, že kráter  má v nejnižším místě hloubku neuvěřitelných 610 metrů.

Sopečný původ celé oblasti dokumentuje také fakt, že sopka Oldonyo – ležící jen pár kilometrů odtud je stále ještě aktivní. Při představě, jak mohutné mohly být sopečné erupce,  jestliže vytvořily kráter o průměru téměř 20 kilometrů, se tají dech.  Vždyť také porota UNESCA ocenila tento osmý div světa jako Přírodní a poté i Kulturní dědictví.

 

Nedotčený ráj pro zvířata i jejich milovníky

V kráteru najdeme různorodé ekosystémy počínaje hustým lesem, jezery, močály a konče travnatými savanami. Tento rozmanitý svět nahrává výskytu velkého množství druhů zvěře – ať už divoké, či domestikované. Není proto divu, že Ngorongoro Crater je místo s největší koncentrací lvů na světě. Návštěvník zde může zahlédnout i mnoho vzácných druhů, jako je například serval, nosorožec dvourohý a další druhy vzácných zvířat. Z ostatních šelem je k zahlédnutí například šakal, levhart, gepard či hyena.  V blízkosti jezer zase napočítáte mnoho kusů hrochů a ještě mnohem více kusů vodního ptactva.

 tanzanie-novy-web-058.jpg
 

 

Kam zvířata chodí pít?

Řeka Munge Stream odvodňuje kráter směrem na sever kaldery, kde dále teče do jezera Magadi. To je sezónní slané jezero přibližně uprostřed kráteru. Řeka Lerai Stream odvodňuje vlhké lesy směrem k jihu kaldery, vyživuje tak prales Lerai ležící na dně kráteru. Dalším významnějším vodním zdrojem kráteru je Ngoitokitok Spring, v blízkosti východních svahů. Zde je i výletní místo otevřené pro turisty. Na dně kráteru se nalézá mnoho jiných malých potůčků, které jsou důležité pro zvířata a místní obyvatele - Masaje, hlavně v období sucha.

 

Raději sucho než deště

Pro oblast Afriky, ve které celá Tanzanie – a tím pádem i Národní park Ngorongoro – leží, je typické střídání období sucha a období dešťů. Období sucha je turisticky atraktivnější především kvůli vyššímu komfortu při pozorování zvířat. Malou výhodou období dešťů může být zase to, že v celém parku pravděpodobně nepotkáte jiného návštěvníka a budete tedy mít celý park se zvířaty téměř pouze pro sebe.

Krátké období sucha trvá od ledna do února, což je zároveň čas, kdy se rodí mláďata býložravců a to  se samozřejmě pojí s uchvacujícími a dojemnými pohledy na to, jak matky učí svá mláďata první krůčky a to, jak se o sebe postarat v divočině. Dlouhé období sucha poté trvá od června do října.

Období dešťů nastává také dvakrát ročně. To kratší trvá od listopadu do prosince a to dlouhé od března do května.

tanzanie-novy-web-015.jpg 
 

 

Pohon čtyř kol je základ

Každý výlet do národního parku Ngorongoro by měl být realizován buď malým letadlem, ve kterém pilot bude kroužit nad kráterem a dalšími částmi parku, anebo terénním vozem. Předpokládá se, že vozy, které vjíždějí do parku jsou vybaveny pohonem všech kol, protože cesty zde obvykle nejsou zpěvněné a jiný než terénní vůz by mohl snadno zapadnout. Terénní vozy mohou mít s dostupností také potíže – to v případě období dešťů, kdy jsou cesty natolik rozemleté vodou, že se přístup do některých částí parku stává velmi obtížným.

 

Destinace jsme procestovali. Poskytneme vám osobní rady.